ОБАВЕШТЕЊА

     Термини за разговор са наставницима

    * УПЛАТЕ вршити на текући рачун број 840-4519760-90 са позивом на број:
  • целодневни боравак
111-месец-група
  • ђачке књижице
222-разред-одељење
  • екскурзије
333-разред-одељење
  • партиципација
444-разред-одељење
  • осигурања
555-разред-одељење
  • партиципација
444-разред-одељење
  • и остала плаћања
 
путем опште уплатнице на шалтеру банке или поште.
    * Примери правилно попуњених уплатница за:

     Сазивање седнице школског одбора 6.4.2017.

     Школски одбор извод из записника 31.03.2017.

     Сазивање седнице школског одбора 24.3.2017.