УПЛАТНИЦА ЗА УЖИНУ
УПЛАТНИЦА ЗА УЖИНУ
уплатница

У поље сврта уплате дописати за који месец је уплата.
Пример за поље модел и позив на број: ако је у питању разред V1, пишете 222-5-1