ВРТИЋ
      На седници у Загребу, 1980. година је проглашена годином детета. Због тога је Покрајинска интересна заједница за заштиту деце 7. априла 1980. године одлучила да се у Чуругу изгради Спомен вртић као сећање на чурушку децу страдалу у току Другог светског рата. Тада је у Чуругу у злогласној рацији на Божић 1942. године страдало неколико десетина деце до петнаест година. У темеље вртића у холу, са леве стране, уграђена је боковна касета са текстом на пергаменту на коме пише ко је и зашто изградио Спомен вртић у Чуругу, као и порука да се никада, док постоји човечанство, онакви злочини не понове. Свечано полагање камена темељца за нови вртић извршено је почетком 1982. године. Велелепно здање Спомен вртића за најмлађе Чуружане свечано је отворено 4. јануара 1985. године. Изградњом Спомен вртића у Чуругу створени су идеални услови за рад са децом предшколског узраста. Капацитет вртића је 200 - 250 деце узраста 3 - 6 година.

      Објекат има 12 радних соба, велики хол, трпезарију, библиотеку, собу за физичко, велико и пространо двориште које је пре извесног времена опремљено справама за игру, тако да је боравак у дворишту вртића деци веома интересантан и пријатан.
      У објекту се налази кухиња са најсавременијом опремом чији је дневни капацитет 1000 оброка.
      Данас у вртићу имамо четири групе целодневног боравка од 3 - 5 година и шест група полудневног боравка од 5 -6 година. У вртићу тренутно ради десет васпитача и четири сараднице, као и помоћно особље - куварице, спремачице и ложачи.
      Пошто је наш вртић од оснивања до данашњих дана при Основној школи „Ђура Јакшић“ из Чуруга, нема своју педагошко - психолошку службу, јер нам је та служба заједничка са школом, па је на тај начин сарадња са школом још приснија, а помоћ деци да што лакше превазиђу период преласка у школу ефикаснија.
      Васпитно - образовни рад нашег вртића заснива се на програму „Б“ модела, тако да су могућности за планирање и организацију рада веома велике. Осим планирања свакодневних активности, веома велики значај придајемо и планирању других активности веома битних за рад са децом, као што су разне приредбе, прославе, екскурзије, прославе, маскенбали итд.