Годишњи план рада ученичког  парламента

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Ученички  парламент омогућава:

 • основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживањa, слободу изражавања сопственог мишљења...
 • лични развој ученика
 • колективно одлучивање и побољшање атмосфере и живота у школи
 • развој колективног односа и изградњу партнерског односа са наставницима, стручним сарадницима, директором..
 • сарадњу, уважавање различитих аргумената и ставова
 • усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости
 • омогућава развој демократске културе
 • омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Ученици чланови ученичког парламента:

VII

VIII

Снежана Гаковић

Милица Караћ

Данијела Ранђеловић

Босиљка Мандић

Ана Петрић

Дајана Тегелтија

Маријана Вулета

Оливера Репија

Наталија Петрић

Невена Ђумић

Димитрије Регодић

Петар Бундало

Слађана Рулић

Стефан Миловановић

Владимир Радмило

Наташа Грујић

.
Наставници у школском парламенту:

 1. Марија Ђорђевић - педагог
 2. Весна Чупић - српски језик
 3. Александра Драгић - историја

Време

Активност

Реализатор

Септембар

 • Конституисање ученичког парламента - избор председника, записничара
 • Упознавањеса законским основама рада парламента
 • Договор о раду(садржаји, активности и договор за активности у наредном месецу)

Кординатор

Октобар

 • Прихватање плана рада
 • Организовање хуманитарне акције-прикупљање зимске одеће и обуће
 • Дискусија: актуелни школски проблеми и како их решити (хигијена, култура понашања - кућни рад школе ) и како их решити

Ученици
ОС

Новембар

 • Резултати спроведене активност са прошлог састанка - хигијена и култура понашаља - кућни ред школе (примедбе предлози за даље)
 • Обележавање Нове године

Ученици
ОС

Децембар

 • Поштовање старих особа - честитка за баку и деку

Ученици

Јануар

 • Да ли смо задовољни успехом?
 • Да ли смо задовољни организацијом часа? дискусија (добар час, лош час, колико научимо на часу)
 • Сугестије за промене

Ученици
Педагог
Психолог

Фебруар

 • Пресек досадшњег рада парламента
 • Предлози за даљи рад

Ученици

Март

 • Организовање спортских активности
 • Излети, пешачења...

Ученици
Наставници

Април

 • Наставак активности из марта

 

Мај

 • Сумирање рада парламента и писање извештаја

Председник
Записничар