ТИМ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

      У школи је неопходно за сву децу осигурати безбедне и оптималне услове за несметан боравак и рад, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања.

Тим чине:

 1. Марина Пешић
 2. Јелица Фрањић
 3. Дубравка Караћ
 4. Душица Илић
 5. Јована Божин
 6. Весна Ћурчин
 7. Љубица Кривокућа
 8. Имброњев Зоран
 9. Петрић Рената
 10. Ђорђевић Марија
 11. Миличић Светлана
 12. Теодора Лаушев