Тим за уређење школе

   Тим за уређење школе чине:

 1. Љубица Туцаков
 2. Дубравка Караћ
 3. Јана  Зуровац
 4. Јасмина Стојанов
 5. Гордана Весин
 6. Милица Зеремски
 7. Јована Божин
 8. Драгана Ђурагин Сабо
 9. Бранислав Живковић
 10. Јелица Мандић
 11. Светлана  Рајић