Тим за спортске активности

   Тим чине:

  1. Ђорђе Ивков
  2. Богдана Кулачин
  3. Предраг Марцикић
  4. Мирослав Гвозденац
  5. Јасна Белић
  6. Бранко Стајић