Тим за социјалну и здравствену заштиту

   Тим чине:

  1. Јелица Фрањић
  2. Зорица Максимовић
  3. Ксенија Драгаш
  4. Зорица Николић
  5. Живка Фан
  6. Весна Ћурчин
  7. Пејић Љубица