Тим за развој школског програма

      У школи је неопходно за сву децу осигурати безбедне и оптималне услове за несметан боравак и рад, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања.

Чланове овог стручног актива чине:

 1. Марија Ђорђевић
 2. Зорица Максимовић
 3. Живка Ћирић
 4. Весна Ћурчин
 5. Љубица Пејић
 6. Мирјана Самоловац-председник
 7. Зоран Крмпот
 8. Срђан Граовац
 9. Чирх Станислав
 10. Ксенија Драгаш
 11. Петковић Миљана
 12. Ђорђе Ивков
 13. Драгана Сабо-Ђурагин
 14. Зорица Николић