Тим за пројекте

   Тим чине:

  1. Владимир Поповић
  2. Божин Јована
  3. Стајић Бранко
  4. Рената Петрић
  5.  Жељка Војиновић