Педагошки колегијум

   Педагошки колегијум чине:

 1. Рената Петрић
 2. Председник стручног актива за развојно планирање - Љиља Мајски
 3. Председник стручног актива за развој школског програма - Мирјана Самоловац  
 4. Председници стручних већа за област предмета:
 • Дубравка Караћ
 • Марина Пешић
 • Станислав Чирх
 • Наташа Гаћеша
 • Зоран Имброњев
 • Драгана Сабо
 • Татјана Маличевић
 • Богдана Кулачин
 • Бранислав Живковић
 1. Стручно веће за разредну наставу:
 • Љубица Пејић 
 • Зорица Максимовић
 • Весна Ћурчин
 • Јелица Мандић