Тим за професионалну оријентацију

   Тим за професионалну оријентацију чине:

 1. Имброњев Зоран
 2. Драгић Александра
 3. Врућинић Драгана
 4. Крмпот Зоран
 5. Илић Душица
 6. Драгана Ђурагин Сабо
 7. Граовац Срђан
 8. Кулачин Богдана
 9. Самоловац Мирјана
 10. Рената Петрић
 11. Марија Ђорђевић
 12. Вида Тадић
 13. Јелић Мандић
 14. Владимир Поповић