Тим за маркетинг

   Тим за маркетинг чине:

  1. Мијић Весна
  2. Жељка Војиновић
  3. Живка Ћирић
  4. Драгић Александра
  5. Јана Зуровац
  6. Рената Петрић
  7. Драгана Бечелић
  8. Бранислав Живковић
  9. Душица Илић