ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА
      У току школске 2009/2010. године ученици су узели активно учешће на такмичењима из следећих наставних области:

  ФИЗИКА
пласман Општинско такмичење Наставници Окружно такмичење / пласман

1. место

Наташа Сладојевић – 6. разред Зоран Мићић  

1. место
3. место

Емилија Рајчо – 7. разред
Зорана Радуловић – 7. Разред
Чедо Милетић  

1. место
3. место

Мирослав Живковић – 8. разред
Јасна Степанов – 8. разред
Чедо Милетић  

  МАТЕМАТИКА

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

2. место Арсеније Добановачки - 4. разред Јелица Мандић  
1. место
2. место
3. место
3. место
Ивана Ђурђев – 5. разред
Теодора Сладојевић – 5. разред
Милорад Савановић – 5. Разред
Снежана Дујин – 5. Разред
Зорка Вуковић
Зорка Вуковић
Зорка Вуковић
Милена Вучетић
Ивана Ђурђев
Теодора Сладојевић
1. место
2. место
3. место
Добрила Ковачевић – 6. Разред
Наташа Сладојевић - 6. Разред
Јована Тонтић – 6. разред
Наташа Павловић

Добрила Ковачевић

1. место
2. место
3. место
Катарина Добановачки  – 7. раз.
 Бранко Стојаков  – 7. разред
Душан Мајски – 7. разред

Милена Вучетић
Зорка Вуковић
Зорка Вуковић

 

1. место
2. место
3. место
Немања Добановачки  – 8.разред
Бранка Мркшић  - 8. разред
Бранка Ступар – 8. разред
Наташа Павловић
Наташа Павловић
Миша Накић

 


  БИОЛОГИЈА

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

1. место
2. место

Горан Митровић – 7. разред
Владимир Ђуровић – 7. разред

Сања Станков

Горан Митровић
Владимир Ђуровић

3. место

Сара Бранчић – 8. разред

Дејан Станкин

 


  ИСТОРИЈА

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

2. место
3. место
3. место
3. место

Даница Симичић – 6.разред
Зорица Делић – 6. разред
Љиљана Јошић – 6. разред
Наташа Сладојевић – 6. разред

Александра Драгић

 

 

3. место

Немања Добановачки- 8. разред


  СРПСКИ ЈЕЗИК

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

1. место
1. место
2. место
3. место

Милица Лабус  – 5.разред
Ивана Ђурђев – 5. разред
Милорад Савановић – 5. разред
Дуња Нинков – 5. разред
Олгица Јовановић
Олгица Јовановић
Сања Бијелић
Олгица Јовановић
Милица Лабус
Ивана Ђурђев

1. место
2. место
3. место
3. место

Љиљана Јошић - 6. разред
Марија Туцаков -  6. разред
ПетарЋурчин – 6. разред
Даница Симичић – 6. разред

Зорица Пустајић

 

1. место
2. место

Владимир Ђуровић -7. разред
 Горан Митровић -7. разред

Шакота Данијела
Сања Бијелић

Владимир Ђуровић

1. место
1. место
2. место

Сара Бранчић -8. Разред
Теодора Миленковић – 8. Разред
Милана Вукоман – 8. разред

Анкица Чорлија

 


  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

2.место

Борислав Стојшин -8. разред

Бојана Кежић

Борислав Стојшин


  ГЕОГРАФИЈА

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

2. место

Татјана Мартицки – 7. разред

Мирјана Гавански

 

2.место

Борислав Стојшин – 8. разред

Зоран Имброњев

 

  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

1. место
3. место

Бранислав  Кременовић – 7. раз.
Раде Тонтић  – 7. разред
Весна Мијић
Бранислав  Кременовић
2.место
Снежана Ђорић– 8. разред