ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА
      У току школске 2008/2009. године ученици су узели активно учешће на такмичењима из следећих наставних области:

  ФИЗИКА

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

3. место

Митровић Горан - 6.разред

Чедо Милетић

Митровић Горан

3. место

Живковић  Мирослав - 7. разред

Чедо Милетић

 

2. место

Вулета Бојана – 8.разред

Зоран Мићић

 


  МАТЕМАТИКА

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

1. место
2. место
4. место

 Савановић Милорад – 4. разред
Ђурђев Ивана – 4. разред
Сладојевић Теодора – 4. разред

Љубица Пејић и Јасна Белић

Савановић Милорад (3. место),
Ђурђев Ивана (2. место) и
Сладојевић Теодора (похвала)

1. место
2. место
2. место
3. место

 Ђурчин Петар – 5. разред
Сладојевић Наташа – 5. разред
Симетић Верица – 5. разред
Јошић Љиљана – 5. разред

Бранка Јевтић

Ћурчин Петар,
Сладојевић Наташа и
Симетић Верица

3. место

 Стојаков Бранко – 6. разред

Зорка Вуковић

 

1. место
2. место

 Добановачки Немања – 7.разред
Мркшић Бранка – 7.разред

Бранка Јевтић

 

2. место<

 Симетић Зорица – 8.разред

Наташа Павловић

 


  БИОЛОГИЈА

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

1. место
2. место
3. место

Ђорић Снежана – 7.разред
Добановачки Немања – 7.разред
Симичић Мира – 7.разред

Драгана Ђурагин

 

2. место
3. место

Туцаков Александра – 8.разред
Марјановић Данијела – 8.разред

Драгана Бечелић

Туцаков Александра и
Марјановић Данијела


  ИСТОРИЈА

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

1. место
2. место
3. место

Мартицки Татјана – 6.разред
Тонтић Раде – 6.разред
Ђурђев Сања – 6.разред

Александра Драгић

 

1. место
2. место

Ивков Теодора – 8.разред
Вулета Бојана – 8.разред

Александра Драгић

Ивков Теодора (2. место) и учешће на Републичком такмичењу у Нишу


  СРПСКИ ЈЕЗИК

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

1. место
2. место
2. место
2. место
3. место

Јошић Љиљана – 5.разред
Митровић Стевица– 5.разред
Сладојевић Наташа – 5.разред
Ковачевић Добрила– 5.разред
Симичић Даница – 5.разред

Зорица Пустајић

Јелица Фрањић

 

1. место
2. место

 Ђуровић Владимир - 6.разред
Митровић Горан -  6.разред

Весна Чупић

Ђуровић Владимир и
Митровић Горан

1. место
2. место
3. место

 Миленковић Теодора -7.разред
Бранчић Сара -7.разред
Цвјетковић Марија -7.разред

Јелица Фрањић

 


  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

1. место
3. место

Дујин Смиљана -8.разред
Ивков Теодора -8.разред

Биљана Вуковић

Дујин Смиљана


  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

2. место

Јовичић Милана – 8. разред

Јадранка Ивков

 


  ГЕОГРАФИЈА

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

2. место
3. место

Вукоман Милана - 7.разред
Сладојевић Јована - 7.разред

Зоран Имброњев

Вукоман Милана и Сладојевић Јована


  ХЕМИЈА

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

2. место
3. место

Марјанац Кристина - 8.разред
Јовичић Милана - 8.разред

Душица Илић

 


  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

пласман

Општинско такмичење

Наставници

Окружно такмичење / пласман

1. место
2. место
2. место

Марјанац Кристина – 8. разред
 Белић Милан – 8. разред
Сладојевић Марина – 8. разред

Весна Мијић