ШКОЛA ДАНАС

     У равници јужне Бачке смештено је једно од најстаријих војвођанских насеља – Чуруг. У оквиру 2900 домаћинстава у Чуругу данас живи око 9000 становника.
     Своја прва знања о природи, друштву, себи и свету у коме живе, најмлађи Чуружани стичу у Основној школи „Ђура Јакшић“. Ова значајна образовно-васпитна установа изузетно дуге традиције специфична је по томе што је у своје окриље сместила децу од 3 до 15 година: 10 васпитних група (4 целодневне и 6 полудневних) у Спомен вртићу, 816 ученика у 35 одељења у редовној настави и 35 ученика (од првог до осмог разреда) у 4 комбинована одељења специјалне наставе.
     Сви школски објекти у којима се одвија настава, лоцирани су у самом центру Чуруга и нема издвојених одељења. Из средстава месног самодоприноса изидан је објекат са 5 учионица за наставу, 3 припремна кабинета и спортском салом. Прикупљена средстава од месног самодоприноса ће се прикључити средствима из Фонда за капитална улагања АП Војводине и очекујемо наставак радова на објекту. Када се овај објекат заврши, школа ће добити простор у коме ће наставу пратити деца из најудаљенијих делова Чуруга узраста од предшколског узраста до 4. разреда.
     Простор који школа користи за реализацију програма рада у школској 2009/2010. години је следећи:

  1. Дечији Спомен вртић је изграђен 1983. године. Објекат површине 1680 m² је уређен и опремљен према савременим стандардима те тако омогућује удобан и пријатан боравак деци од 3 до 7 година. У приземљу зграде су смештена одељења првог разреда, продужени боравак и школска библиотека.

  2. Школска зграда на Тргу Слободе бр. 3 (стара) изграђена је 1851. године. У овом објекту, на површини од 621 m² , смештено је шест учионица, санитарни чвор, ходник и мала зборница. Овај објекат користе ученици од 2. до 4. разреда и специјална одељења. У току 2009. године извршена је комплетна реконструкција унутрашњег простора ове зграде.

  3. Школска зграда на Тргу слободе бр. 4 (нова) изграђена је 1967. године и служи за извођење наставе виших разреда у 12 специјализованих учионица. Поред тога школа има четири канцеларије, зборницу, медијатеку, фискултурну салу, зубну ординацију, санитарни чвор, просторије за помоћно-техничко особље, као и котларницу за централно грејање. Површина зграде износи 2149 m², која се максимално користи за рад у две смене.
    У наведеној згради је извршена реконструкција водоводних и санитарних инсталација, као и делимична замена дотрајалих олука.

  4. На локацији између две зграде 1991. године дограђен је простор површине 333 m²  који спаја стару и нову школу, а у њему су смештени специјализовани информатички кабинет, учионица за техничко образовање, канцеларија са кабинетом за педагошко-психолошку службу и архива школе. У сутерену овог објекта је радионица помоћно-техничког особља.

      У кругу школских зграда на Тргу Слободе бр. 3 и 4 је школско двориште и спортски терени за рукомет, баскет и мини терен за мали фудбал са вештачком травом. Рукометни терен је величине 800 m², игралиште за баскет је 169 m², терен за мали фудбал је површине 512 m² и јама за скок у даљ 19 m². Укупна површина спортских терена је 1500 m². У дворишту старе зграде налази се дечје игралиште намењено деци нижег школског узраста.

      Школа располаже са различитим аудио-визуелним средствима (графоскопи, дијапројектори, касетофони са ЦД-има, мини линије, телевизори, видео рекордери, ДВД плејери, 2 фотокопир апарата, 3 виодео-бима, 2 лаптопа, разгласна станица итд. Школа је опремљена рачунарима у свим канцеларијама и зборницама, а у свим учионицама постоји могућност извођења савремене наставе путем лаптопа и видео-бима. У кабинету за информатику и рачунарство се налазе рачунари новије генерације и два штампача (један црно-бели, један у боји).
     Школска библиотека има 6512 наслова, а у медијатеци је 482 наслова, дијафилмови, географске карте, ЦД-ови, аудио и видео касете које прате наставу.

УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ

     Становништво насељеног места Чуруг се претежно бави пољопривредном производњом. У месту постоје привредне организације: ОЗЗ „Чуруг“, Млинска индустрија „Александрија“, Фабрика меса „Драгаш“, АД „Будућност“, три веће дрваре и пекаре.      Ученици наше школе углавном потичу из породица чији родитељи раде у наведеним организацијама, али је и знатан број оних чији родитељи путују на посао у Нови Сад, Жабаљ, Бечеј или пак раде у иностранству.      У месту живи и ради ДОНКТ „Прело“, које сарађује са школом кроз ангажовање деце у очувању културног наслеђа. Посебан је успешан фолклор различитих узрасних група.
     Седамдесетих година двадесетог века у нашој школи ради и одељење Учитељске академије из Суботице у коме више образовање стиче око 100 учитеља из општина Жабаљ, Тител и Бечеј. Свршени студенти добијали су звање наставник разредне наставе.
     Од спортских организација постоје: рукометни, фудбалски, шаховски, веслачки клуб који ангажују децу, а активни су и спортски риболовци.
     Спортски терени школе (затворени и отворени) уступају се рукометном, веслачком и фудбалском клубу, као и школи каратеа и стоног-тениса, за извођење њихових активности, а викендом их користе млади за рекреацију.
     Сарадња школе са СО општине Жабаљ, као и привредним организацијама на територији наше месне заједнице је задовољавајућа, тако да нам оне пружају одређену помоћ у складу са својим могућностима.