Одбор Дечјег савеза

    Одбор Дечјег савеза чине одрасли, односно наставници у школи, који својим искуством могу помоћи у раду Дечјег савеза.

   Одбор чине:

 1. Љубица Туцаков
 2. Олгица Јовановић – задужена за представе
 3. Станислав Чирх
 4. Александра Драгић
 5. Ћирић Живка - координатор
 6. Маријана Вукоман- задужена за представе
 7. Љубица Пејић
 8. Мајски Љиља
 9. Драгана Митровић
 10. Владо Поповић
 11. Рената Петрић
 12. Марија Ђорђевић

Ученички парламент,  координатори: Мирјана  Самоловац, Александра Драгић и Марија Ђорђевић.