ОЧИСТИМО ЧУРУГ
      У току 2008/2009. године ученици од 1. до 8. разреда, распоређени по одељењима, у различитим терминима су спроводили акције уређења школског простора, као што су: уклањање смећа, уређење зелених површина око школе. У сарадњи са Месном заједницом Чуруг и удружењима грађана ученици и радници школе су узели учешће у акцији „Очистомо Србију“. Акција је веома добро изведена: учествовало је 40 радника школе и око 400 ученика од 5-8. разреда и 50-так ученика нижих разреда, а ефекат акције је био очишћен Чуруг.