„МИСЛИША 2010“

     МД „АРХИМЕДЕС“ је од Министарства просвете још 2005. године добило писану сагласност/подршку број 6-00-705/2005-06 од  06.12.2005. за организовање математичког такмичења „Мислиша“ у Србији. Такмичење се одржава у марту, по распореду који је предвиђен Годишњим календаром такмичења и смотри основних школа за школску 2013/2014. годину.
     Национално математичко такмичење "Мислиша", по осми пут, одржано је 13. марта 2014.године у 590 школа широм Србије уз учешће 47.000 ученика (од 2. разреда основне до 4. разреда средње школе). Ученици су у току 75 односно 90 минута у својим школама решавали тестове са занимљивим математичким задацим, првенствено логичко-комбинаторног карактера ускладу са програмом математике и по мери ученика.

     Ученици наше школе су и ове године учествовали и освојили завидне резултате. Укупно је учествовао 104 ученик II, III, IV, и VI разреда.
     Табеларни преглед награђених и похваљених ученика:

разред

број учесника

Значајни резултати

име и презиме

освојено

други

55

Мајски Стеван
Сузић Радивој

похвала
похвала

трећи

23

Давидовац Никола

похвала

четврти

25

Вуковић Лука
Петрић Јаков

II награда
похвала

шести

3

Делић Стефан

похвала

   
     Сви учесници такмичења су добили сертификате о учешћу на такмичењу, а ученик који је освојио II место диплому и пригодни поклон .  Ученици који су освојили IV место похвале.
     Школа је и ове године добила захвалницу за учешће на такмичењу и спровођење истог у школи.
     Као и ранијих година такмичење је веома успешно организовано и спроведено захваљујући жељи и ентузијазму пре свега учитеља наше школе.
     Надам се да ћемо и следеће године учествовати и да ће се још више ученика пријавити за математичко такмичење чији је мото
 математика за све (или бар за већину).

У Чуругу, 4. 4. 2014.                                                                             

Координатор такмичења : Видосава Тадић