КОРАК ПО КОРАК ДО ИНДИВИДУАЛНОГ ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА

1.  КО ИМА ПРАВО НА ИОП?

Дете које има:

 • тешкоће у учењу
 • сметње у развоју или инвалидитет
 • социјално нестимулативну средину
 • изузетне способности
 • други разлог

2.  ШТА РАДИ НАСТАВНИК?

 • прати развој и напредовање детета
 • ако дете не стварује очекиване исходе или су резултати значајно изнад нивоа општих и посебних стандарда обраћа се стручним сарадницима

3.  ШТА РАДИ СТРУЧНИ САРАДНИК?

 • разговара са наставником, учеником, родитељима
 • различитим техникама тестира дете
 • упознаје се са проблемом

4.  Стручни сарадник (координира) и наставник израђују

ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ ДЕТЕТА

5.  ШТА РАДИ НАСТАВНИК?

Примењује индивидуализован начин рада:прилагођава  методе  рада, наставна средстава, начин задавања задатака, начин усвајања садржаја провере знања, 

АКО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НИЈЕ ДОВЕЛА ДО УСПЕХА?

 

 

6. Родитељ, наставник и стручни сарадник процењују потребе за ИОП - ом

7.  ТИМ ЗА ИО

 1. Даје предлог за израду ИОП-а
 2. Писмено обавештава родитеље
 3. Добија писмену сагласност родитеља за израду ИОП-а

 

    1

8.  Тим за ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ предлаже тим за додатну подршку - ИОП тим

2

9. Директор формира тим за пружање додатне подршке

3

10.  Тим за додатну подршку израђује ИОП

Доношењу ИОП-а са измењенима постигнућа, претходи:
 1. доношење, примена и вредновање ИОП-а са прилагођеним програмом,
 2. мишљење интерресорне комисије(за ОЗС подршку)

4   5

11.  Родитељ даје сагласностза спровођење ИОП-а

 
6

12.  Тим за ИО шаље педагошком колегијуму на усвајање ИОП

13.Педагошки колегијум доноси одлуку о ИОП-у 7

 14.
8

Примена ИОП-а

9

Ученик се оцењује у складу са ИОП-ом

15.

Вредновање ИОП-а

самовредновање

 • тим за ИО
 • тим за ПП

10 11

спољашње вредновање
просветни саветник

12