No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
     Мисија школе

     ОШ Ђура Јакшић" је школа са дугом традицијом (283 година постојања), која је изнедрила велики број значајних људи од академика, научника, уметника, спортиста, државника до црквених великодостојника. А и у данашње време, захваљујући сопственим залагањима и залагањима наставника, наши ученици постижу изузетно запажене резултате на такмичењима свих нивоа који упућују да ће наша школа увек бити извор истакнутих и значајних људи на многим пољима, који ће бити понос нашег села и средине.
     Основна мисија наше школе је да подстиче свеукупни развој личности наших ученика развијањем њихове индивидуалности, креативности, толерантности, хуманости, солидарности, асертивности, мотивације за постигнућем , одговорности, радне навике и културу понашања.
     Такође тежимо да унапредимо атмосферу и међуљудске односе у школи.

pocetna

Визија школе

     Желимо да будемо школа у којој ће ученици и наставници заједничким радом на стицању знања узајамним уважавањем и поштовањем, створити пријатну атмосферу за рад и неговати добре међуљудске односе.

Мото школе: Деца и наставници – узајамно поштовање – циљ нам је исти – образовање и васпитање!

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Ученички  парламент омогућава:

 • основне слободе ученика, кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживањa, слободу изражавања сопственог мишљења...
 • лични развој ученика
 • колективно одлучивање и побољшање атмосфере и живота у школи
 • развој колективног односа и изградњу партнерског односа са наставницима, стручним сарадницима, директором..
 • сарадњу, уважавање различитих аргумената и ставова
 • усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости
 • омогућава развој демократске културе
 • омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Ученици чланови ученичког парламента:

VII

VIII

Снежана Гаковић

Милица Караћ

Данијела Ранђеловић

Босиљка Мандић

Ана Петрић

Дајана Тегелтија

Маријана Вулета

Оливера Репија

Наталија Петрић

Невена Ђумић

Димитрије Регодић

Петар Бундало

Слађана Рулић

Стефан Миловановић

Владимир Радмило

Наташа Грујић

.
Наставници у школском парламенту:

 1. Марија Ђорђевић - педагог
 2. Весна Чупић - српски језик
 3. Александра Драгић - историја

Време

Активност

Реализатор

Септембар

 • Конституисање ученичког парламента - избор председника, записничара
 • Упознавањеса законским основама рада парламента
 • Договор о раду(садржаји, активности и договор за активности у наредном месецу)

Кординатор

Октобар

 • Прихватање плана рада
 • Организовање хуманитарне акције-прикупљање зимске одеће и обуће
 • Дискусија: актуелни школски проблеми и како их решити (хигијена, култура понашања - кућни рад школе ) и како их решити

Ученици
ОС

Новембар

 • Резултати спроведене активност са прошлог састанка - хигијена и култура понашаља - кућни ред школе (примедбе предлози за даље)
 • Обележавање Нове године

Ученици
ОС

Децембар

 • Поштовање старих особа - честитка за баку и деку

Ученици

Јануар

 • Да ли смо задовољни успехом?
 • Да ли смо задовољни организацијом часа? дискусија (добар час, лош час, колико научимо на часу)
 • Сугестије за промене

Ученици
Педагог
Психолог

Фебруар

 • Пресек досадшњег рада парламента
 • Предлози за даљи рад

Ученици

Март

 • Организовање спортских активности
 • Излети, пешачења...

Ученици
Наставници

Април

 • Наставак активности из марта

Мај

 • Сумирање рада парламента и писање извештаја

Председник
Записничар

 

017519

facebook logo  youTube