* УПЛАТЕ вршити на текући рачун број 840-4519760-90 са позивом на број:
  • целодневни боравак
111-месец-група
  • ђачке књижице
222-разред-одељење
  • екскурзије
333-разред-одељење
  • партиципација
444-разред-одељење
  • осигурања
555-разред-одељење
  • партиципација
444-разред-одељење
  • и остала плаћања
путем опште уплатнице на шалтеру банке или поште.
    * Примери правилно попуњених уплатница за:
159316

facebook logo  youTube