Тим за самовредновање

     Тим за самовредновање рада школе чине:

 1. Војиновиж Жељка
 2. Ђукић  Ивана
 3. Марија Ђорђевић
 4. Рената Петрић
 5. Мијић Весна
 6. Крмпот Зоран
 7. Јована Божин
 8. Граовац Срђан
 9. Јасна Белић
 10. Светлана Миличић
 11. Душица Илић
119424

facebook logo  youTube